background

Genel Bilgiler

resim_2021-08-15_220718

 

Yukarıdaki tabloda Kullanılan basınçlara karşılık gelen optimal yağ akış hızları verilmiştir.

Hidrolik silindir sistemlerinde, yüksek hız ile kullanım ömrü,Verim arasında ters orantı vardır.

Sisteme giren yağın hızı(Debisi) arttırıldıkça sistemde birbiriyle temes eden Mil ve Keçeler

arasında sürtünme kuvveti artacak ve  yapılan iş denklemi olan W=F*x  dolayısıyla sürtünmenin

harcadığı enerji miktarı artıp verimi düşürecektir. Artan sürtünme kuvveti dolayısıyla keçelerde

oluşan aşınma hızı artacak ve silindir keçelerinin kullanım ömrü kısalacaktır.

Frenleme ,Hidrolik silindirlerde  keçe yatağı hareket sınırlarının(stroğunun) sonuna yaklaştığında

sahip olduğu enerjisini zamana yayarak azaltan ve daha yumuşak bir duruş sağlamasını sağlayan

sisteme denir. Bu sayede hem hidrolik silindir sisteminin üzerine aniden tüm hareket enerjisinin

boşaltılmasının önüne geçilerek olası yapı dezenformasyonlarının önüne geçilecek hem de

hareket esnasında silindirin bağlı olduğu yükün hasar görmesini engelleyecektir.

resim_2021-08-15_214706

 

Silindirinizin , kullandığınız yağ basıncına göre uyguladığı Kuvvet.

 

İstenen hareket hızını (V)yakalamak için , Yağ giriş Alanından (A) geçmesi gereken Sıvı miktarı (Q) 

 

İstenen Basınç ve debi için pompanın üretmesi gereken Güç (Kilowatt)

P(Kw)=(Basınç(bar)*Debi(Lt/Dk))/(600*n(Pompa verimi)*100)

 

 

resim_2021-08-15_232912

 

 

 

J (Eylemsizlik momenti) : (mm4)

Kabul edilebilir yük (Fk) : (N)